INTERAKTIVNI IZOBRAŽEVALNI PORTAL eŠolaMK (portali UČIMse, UČIMte in iUčbenikiMK)

Projektna skupina 2014−2021: dr. Miha Kovač, dr. Alenka Kepic Mohar, Silvana Lukič Možina, Iztok Hafner, Uroš Srna, Gregor Vek, Tihana Kurtin Jeraj, Maja Ogrizek, Andrej Gale, Darja Divjak Jurca

Projektna skupina 2021−: dr. Alenka Kepic Mohar, Hema Vasle, Iztok Hafner, Uroš Srna, Gregor Vek, Andrej Gale, Pashalina Pop Gligorova, Miha Primšar, Tihana Kurtin Jeraj, Ana Šestan

Uredniki predmetnih področij i-nalog in spletnih vsebin: Aleksandra Lutar Ivanc (slovenščina, predšolska vzgoja), Alenka Kepic Mohar (slovenščina), Hema Vasle (matematika), Tihana Kurtin Jeraj (spoznavanje okolja, predšolska vzgoja, naravoslovje in tehnika, zgodovina), Metka Pušenjak (glasbena umetnost), Milivoj Stankovič (geografija, družba), Valentina Praprotnik (fizika, naravoslovje), Mirjam Oblak (zgodovina srednja šola)

Spletna urednica: Ana Šestan

Oblikovanje: Barbara Jenko, Katarina Macura

Ilustracije na portalu UČIMse: Igor Šinkovec

© Mladinska knjiga Založba, 2014–2022

Predsednica uprave: Simona Mele

Glavna urednica: Alenka Kepic Mohar

Objavila in založila: Mladinska knjiga Založba d. d., 2014–2022

Avtorji vsebin in nalog so navedeni pri posameznih projektih. Vsebina se dopolnjuje.