Izobraževalni portal, ki združuje znanje in vedoželjnost

Vsebine vam bodo v pomoč pri lažjem in uspešnejšem doseganju zastavljenih ciljev.

REGISTRIRAJ SE

Portal za učitelje in učiteljice

Na portalu UČIMte.com učitelji najdete vse, kar potrebujete za kvalitetno in interaktivno obogateno delo v učilnici. Interaktivni samostojni delovni zvezki in učbeniki so enaki kot tiskani, vendar obogateni z dodatnimi vsebinami, do katerih dostopate z interaktivnimi ikonami.

OGLEJ SI PORTAL PRIDOBI KODO

Interaktivne naloge za vse razrede osnovne šole

Na portalu vas čaka več kot 4600 zanimivih interaktivnih nalog, usklajenih z učnim načrtom, in dodatne vsebine. S pomočjo interaktivnih zabavnih nalog lahko otroci utrjujejo učno snov in preživijo kvalitetno izkoriščen čas za računalnikom.

OGLEJ SI PORTAL PRIDOBI KODO

Interaktivni učbeniki za osnovno in srednjo šolo

Na portalu iUčbenikiMK.si so zbrani interaktivni samostojni delovni zvezki in učbeniki za osnovno in srednjo šolo. Na portalu lahko najdete več kot 50 interaktivnih učbenikov, samostojnih delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki bodo pripomogla k sodobnejšemu in privlačnejšemu pouku.

OGLEJ SI PORTAL PRIDOBI KODO