SPLOŠNI POGOJI

Spletni portal eŠolaMK je namenjen učiteljem, učencem, dijakom in njihovim staršem oziroma skrbnikom. Registracija je možna le z veljavnim elektronskim naslovom. Če oseba, ki se želi registrirati ni polnoletna, je potrebno vnesti elektronski naslov starša ali skrbnika.

  • uporabo učbenikov in samostojnih delovnih zvezkov Mladinske knjige Založbe d. d. (v nadaljevanju: MKZ), reševanje interaktivnih nalog, ogled video in drugih izobraževalnih vsebin,
  • povezovanje s sošolci in profesorji,
  • sodelovanje v nagradnih igrah, sodelovanje v anketah o zadovoljstvu uporabnikov portala.

Preko portala eŠolaMK se dostopa do izobraževalnih portalov UČIMte, UČIMse in iUčbenikiMK. Za dostop do posameznega portala uporabnik potrebuje aktivacijsko kodo, ki jo ob registraciji vpiše v portal eŠolaMK in pod pogojem, da uporabnik upošteva minimalne tehnične zahteve. Pogodba je sklenjena z uspešno opravljeno registracijo.

Brezplačne kode za dostop do dela vsebin prejmejo uporabniki delovnih zvezkov založbe Mladinska knjiga, naročniki revij Cicido, Ciciban, Cici zabavnik, Moj planet in Pil ter kupci Kukujevega slovarja. Kode so natisnjene v samostojnih delovnih zvezkih, naročniki revij pa kodo prejmejo v oktobrskih številkah revij.

Nakup kod je možen po ceniku, ki je objavljen na posameznem portalu.

Učitelji in profesorji, ki učijo učence oziroma dijake po učnih gradivih Mladinske knjige Založbe d. d., prejmejo dostop do učbenikov oziroma samostojnih delovnih zvezkov brezplačno.

Uporabnik lahko portal eŠolaMK uporablja ves čas veljavnosti aktivacijske kode. Čas veljavnosti aktivacijske kode je naveden ob aktivacijski kodi na nosilcu podatkov, ki ga prejme uporabnik.

Kadar koli lahko prenehate uporabljati spletni portal in prekličete registracijo.

Preklic registracije opravite tako, da pošljete zahtevo na elektronski naslov: esola@mladinska-knjiga.si. Morebitne ponudbe in obvestila pa boste lahko prejemali še naprej, če obdelava vaših osebnih podatkov poteka na podlagi obstoječega pogodbenega razmerja oz. ste navedeni kot kontaktna oseba v izobraževalni ustanovi, s katero poslovno sodelujemo, zakonskih zahtev, ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med nami in vami zaradi vaših preteklih nakupov oz. naročil našega blaga, skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V teh primerih takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in vaših interesov ter pravic.

Pravica do odstopa od pogodbe: Naročnik lahko brez navajanja posebnega razloga odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo oz. zunaj poslovnih prostorov ponudnika, v 14 dneh od dneva registracije na portalu. Uporabnik mora pred pretekom tega roka MKZ pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, kar stori z obvestilom, iz katerega izhaja nedvoumna izvaja, da potrošnik odstopa od pogodbe. Uporabnik pa lahko za odstop od pogodbe neobvezno uporabi tudi ta obrazec, ki ga v zgornjem roku posreduje na esola@mladinska-knjiga.si ali Mladinska knjiga Založba d.d., Sektor Učbeniki, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Mladinska knjiga Založba d.d. (v nadaljevanju: MKZ) je odgovorna za skladnost ponujene digitalne storitve oz. vsebine, kot izhaja iz 109. – 120. členov Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). MKZ bo uporabnika obvestila o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti digitalne storitve oz. vsebine. V primeru neskladnosti je mogoče od MKZ zahtevati brezplačno vzpostavitev skladnosti digitalne storitve oz. vsebine; v primerih in pod pogoji Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) pa tudi znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstop od pogodbe in vračilo sorazmernega dela že plačanih zneskov. Pravice iz naslova neskladnosti uporabnik izgubi s potekom dveh let od dneva, ko je o neskladnosti obvestil MKZ. Uporabnik naj o neskladnosti skupaj z natančnim opisom le-te obvesti MKZ na naslov esola@mladinska-knjiga.si ali Mladinska knjiga Založba d.d., Sektor Učbeniki, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Če želite, s strani Mladinske knjige Založbe d. d., prejemati tudi ponudbe za možno poslovno sodelovanje oz. dovolite, da za iste namene vaše podatke obdeluje tudi Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., lahko podate tudi soglasje v obsegu, kot ga opredelite ob sami podaji soglasja. Če ne boste podali izrecnega soglasja, vas vsa naša obvestila ne bodo dosegla. Z vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Kadar koli lahko zahtevate, da Mladinska knjiga Založba d. d. oz. Mladinska knjiga Trgovina d. o. o., če ste podali takšno soglasje, v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namene, za katere ste podali soglasje, ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti. Svojo zahtevo lahko kadar koli posredujete na tel. št. 01 241 33 16, e-naslov  esola@mladinska-knjiga.si s pripisom odjava ali pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., sektor Učbeniki, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Preklic privolitve oz. ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov, ki se je izvajala do takrat. Prav tako lahko kadar koli zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris ali omejitev obdelave, imate pa tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko podate pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani http://www.mladinska.com/politika-zasebnosti-mkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mladinska-knjiga.si.

S klikom na gumb "Strinjam se s splošnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom splošnih pogojev, ki so tu navedeni, in da ste bili na te pogoje ob oddaji elektronskega obrazca izrecno opozorjeni.

MKZ ima postavljene visoke interne standarde obravnave naročil, vračil in reklamacij kupcev, ter poskuša slediti aktualnim zahtevam potrošnikov in zakonskim regulativam v najvišji možni meri. V skladu z veljavno zakonodajo pa izjavlja, da ni podpisnik nobenega kodeksa ravnanja.

Morebitne pritožbe potrošnikov MKZ sprejema po e-pošti na naslov esola@mladinska-knjiga.si, razen če v teh splošnih pogojih ni za posamezno področje določen drug kontakt. MKZ si prizadeva na vse pritožbe odgovoriti v najkrajšem možnem času.

MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, info@mladinska-knjiga.si. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovni kapital 5.141149,22 EUR. Družba je zavezana za plačilo DDV (št. 61753181, DU Ljubljana). Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska-knjiga.si, T: 01 241 30 00.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med uporabnikom in MKZ. MKZ lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. O spremembi splošnih pogojev bo obvestila na svoji spletni strani. V primeru bistvenih sprememb ima uporabnik pravico, da prekine registracijo. Če MKZ ne prejme pisne zahteve uporabnika za prekinitev registracije v 15 dneh od dneva, ko objavi spremenjene splošne pogoje, se šteje, da uporabnik s spremembami splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe.

Ti splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni: 26.4.2023